YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Veikkari

Veikkarin erityislastenkoti on Paimiossa sijaitseva lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta moniongelmaisille 12–17-vuotiaille lapsille.

Yleisesittely

Veikkari jakautuu kahteen itsenäisesti toimivaan osastoon, Nikkariin ja Peimariin. Veikkarissa toimii Paimion kaupungin Vistan koulun erityisluokka, jonka opetus on räätälöity vastaamaan nimenomaan Veikkariin sijoitettujen nuorten tarpeisiin.

Toiminta-ajatus

Veikkarissa selkeät ja turvalliset rajat sekä vahva aikuisten kulttuuri luovat struktuurin, joka tukee terapeuttisten yksilökeskustelujen, musiikkitoiminnan, liikunnan ja kosketuksen kanssa niin käytöshäiriöisten kuin psykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kuntoutusta. Kasvatuksen runko perustuu ajatteluun, jossa toiminta on rakennettu tukemaan positiivisen kasvukehän syntyä. Veikkarissa nuorta autetaan ymmärtämään syy-seuraussuhteet. Negatiivinen palaute annetaan välittömästi, mutta ”sammutetusti” ja pienistäkin onnistumisista palkitaan. Emme halua vahvistaa negatiivista viestiä ja uskomme, että positiivisten asioiden imu on tehokkaampi huonojen käytösmallien muuttaja kuin monimutkaiset sanktiomallit. Toisena kasvatuksen pohjana pidämme turvallisen kiintymyssuhteen rakentamista.

Arki meillä

Veikkarin arki rakentuu koulunkäynnin, harrastusten, omaohjaajahetkien ja yhdessä tekemisen ympärille. Veikkarissa noudatetaan hyvin strukturoitua vuorokausirytmiä ja arkeen pyritään sisällyttämään rutiineja ja säännöllisyyttä, koska lapsilta usein sellaiset ovat puuttuneet Veikkariin tullessaan. Lapsia opetetaan ikätasonsa mukaisesti ottamaan vastuuta arkisista asioista ja lapset voivat vaikuttaa yksikön arkeen ja tekemisiin, esimerkiksi ilmaisemalla toiveitaan yhteisten toimintapäivien sisällöistä.

Koulunkäynti

Veikkarin tiloissa on toiminnan alusta asti ollut Paimion Vistan koulun erityisluokka. Luokassa työskentelee opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Lisäksi tarvittaessa yksikön ohjaajat auttavat koulunkäynnin järjestelyissä. Koulunkäynnin muoto mahdollistaa opiskelun lapsille, jotka eivät koskaan ole missään koulumuodossa pystyneet tarkoituksenmukaisesti opiskelemaan. Opiskeluja on mahdollisuus myös integroida Vistan koulun pääkoululle, kykyjen ja elämäntilanteen mukaan. Jatko-opinnoissa lapset käyvät usein Salossa tai Turussa, minne yksiköstä on toimivat kulkuyhteydet.

Tilat ja ympäristö

Veikkarin erityislastenkoti toimii vanhassa Veikkarin koulussa noin neljän kilometrin päässä Paimion keskustasta. Rakennus on nelikerroksinen ja sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä. Rakennuksen pohjakerroksessa toimii Vistan koulun erityisluokka ja sieltä löytyy myös esimerkiksi harrastustiloja. Keskikerroksissa sijaitsevat toimintayksiköt ja yläkerrassa neuvottelutilat.

Harrastusmahdollisuudet

Yksikössä on tiloja esimerkiksi musiikkiharrastuksille ja biljarditila. Erilaisten ulkopelien harrastemahdollisuudet ovat myös hyvät. Tontilta löytyy esimerkiksi jalkapallo-/luistelukenttä. Paimio tarjoaa monenlaisia liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia, mutta tarpeen mukaan käytetään myös Salon tai Turun tarjontaa. Jokaiselle lapselle yritetään löytää jokin harrastus ja jo olemassa olevia harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökunta

Veikkarissa kasvatuksesta pitää huolen moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Monipuolinen kokemus ja riittävä työntekijämäärä takaavat turvallisuuden myös nuoren kipuillessa. Henkilökuntamme on saanut täydennyskoulutusta nuorisopsykiatrian alalta sekä aggressiivisen henkilön kohtaamiseen.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Janina Valkama
  p. 040 716 5624
  Osasto Nikkari
  p. 040 358 8042
  p. 040 137 6909

  Osasto Peimari
  p. 040 197 2752
  p. 040 197 2794

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Veikkarintie 193
  21530 Paimio
 • Veikkari

  • Turvalliset rajat
  • Yhdessä tekeminen
  • Koulunkäynnin tuki
  • Perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö