YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Varatie Vihti

Varatie Vihti on viihtyisä 12-paikkainen 13–17-vuotiaille haastavasti oirehtiville huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille nuorille tarkoitettu yksikkö.

Yleisesittely

Varatie Vihti on lastensuojelun erityisyksikkö, joka sijaitsee rauhallisella Vihdin kirkonkylällä, maalaismaisemassa, entisessä kunnanlääkäreiden virka-asunnoiksi 1954 rakennetussa pienkerrostalossa. Sijoituspaikkoja yksikössä on 12 nuorelle sekä kaksi paikkaa itsenäistyville nuorille. Yksikön tiloissa toimii Vihdin kunnanalainen koululuokka erityisopetusta tarvitseville nuorille. Erityisosaamisalueemme ovat haastavasti ja psyykkisesti oirelevien nuorten kasvatus ja kuntoutus sekä vahva koulunkäynnin tukeminen.

Toimintamme keskiössä on nuori ja hänen perheensä. Uskomme siihen, että jokaisella nuorella on voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia selviytyä elämässään. Tavoitteenamme on toteuttaa nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelmaa yhdessä perheen kanssa ja osallistaa näin perhettä tukemaa nuoren kuulluksi tulemista sekä parantaa nuoren sijoitusprosessin etenemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Panostamme omaohjaajasuhteen luomiseen nuoren kanssa ja tavoitteenamme on saada jokainen nuori kukoistamaan ja löytämään TOIVO niin, että se toimii kannattelevana voimavarana nuoren elämässä.

Varatie Vihti tarjoaa sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallisen toiminta- ja kasvuympäristön nuorille. Yksikössä pystytään vastaamaan psyykkiseen oireiluun (mm. ADHD, masennus,  syömishäiriöt) ja usein niihin liittyviin käytöshäiriöiseen oirehdintaan ja rajattomuuteen kotona ja/tai koulussa. Alkavan päihteiden käytön pysäyttäminen ja  kriisiytyneen elämäntilanteen haltuunotto on tyypillinen sijoituksen tavoite. Perusopetuksen järjestämisen osalta erityisen tehokkaaksi on osoittautunut Varatie Vihdin tiloissa toimiva kahden erityisopettajan erityisluokka.

Toiminta-ajatus

Varatien toiminta-ajatus pohjautuu yksinkertaiseen ja selkeästi strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Nuoret ja heidän perheensä pyritään kohtaamaan aidosti. Ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus, dialogisuus ja luottamus ovat painopisteinä jokaisen nuoren ja perheen kohdalla.

Jokaisen nuoren yksilöllisen tilanteen pohjalta suunnitellaan arki, hoito ja kasvatus sekä koulu ja mahdolliset erityiset tarpeet.

Arki meillä

Arki yksikössämme perustuu yksinkertaiseen selkeästi strukturoituun arkeen ja ennakoitavuuteen. Aikuisen läsnäololla ja rinnalla kulkemisella turvaamme nuoren arjen sujuvuutta. Vahvuuksien voimalla -ajattelumallin mukaisesti keskitymme toivon ja nuoressa olevan hyvän vahvistamiseen enemmän kuin ei-toivotun käytöksen poiskitkemiseen. Nuoren arkea varatiellä turvaa selkeät pelisäännöt, toistemme kunnioittaminen, kuunteleminen sekä yhteisten arvojen vaaliminen. Nuoren arjen sujuvuutta tuemme yksilöidyn hoito- ja kasvatussuunnitelman lisäksi yhteisöllisellä toiminnalla ja harrastusmahdollisuuksia ja -kokemuksia mahdollistamalla ja tukemalla.

Koulunkäynti

Varatie Vihdissä perusopetus järjestetään nuoren tilanteen mukaan. Vaihtoehtoja ovat yleisopetus Vihdin yhtenäiskoulussa, erityisopetus Nummelanharjun koulussa, joustava perusopetus (JOPO) Vihdin yhtenäiskoulussa tai Varatie Vihdin tiloissa toimivassa Vihdin kunnan alaisessa erityisluokassa. Varatiellä toimivassa erityisluokan opetuksesta ja yksilöllisestä suunnittelusta vastavat erityisluokanopettaja ja kouluohjaaja. Nuoren koulukäyntiä tuetaan tiiviillä yhteistyöllä koulun ja yksikkömme välillä.

Toisen asteen koulutuksen osalta Nummelan Luksiassa on kattava toisen asteen opintovalikoima. Lisävaihtoehtoina nuorille, jotka tarvitsevat lisätietoa ja varmistusta omasta alastaan, on mahdollista opiskella ammattistartilla tai ammattiin valmentavalla linjalla.

Tilat ja ympäristö

Yksikkömme on kodinomainen ja nuoren omat toiveet pyritään ottamaan huomioon oman huoneen viihtyvyydessä ja sisustamisessa. Yksikkömme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja kulkemisessa avustetaan nuorta tarvittaessa yksikkömme autoja käyttäen. Vihdin kirkonkylälle on matkaa n. 2km, mistä on saatavilla lähipalvelut.

Harrastusmahdollisuudet

Vihdin ja Nummelan alueen monipuoliset harrastusvaihtoehdot ovat kätevästi saatavilla ja etäisyydet lyhyet. Lähietäisyydeltä löytyy mm. ratsastuskoulu, kuntosali, uimahalli ja laskettelukeskus Vihti Ski. Ympäristönä vihti tarjoaa myös monipuolisia luontokohteita retkeilylle sekä uimapaikkoja. Julkinen liikenne kulkee suoraan yksikön edestä ja tarvittaessa harrastuksiin kuljetetaan. Varatiellä tarjotaan nuorille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja tukemaan yksilöllisen harrastamisen toteutumista. Jokaviikkoinen ”hiki ja hyvä mieli” liikuntaryhmä kuuluu viikottaiseen yhdessä tekemiseen.

Henkilökunta

Tiimimme koostuu moniammatillisesta henkilökunnasta ja osaamista päivitämme lisäkoulutuksin säännöllisesti. Yksikössämme toimii ohjaajan tehtävissä mm. toimintaterapeutti.

Yksikön henkilökunta on koulutettu nuoren haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Tätä henkilökunnan osaamista päivitetämme lisäkoulutuksin säännöllisesti. Pääpainona kuitenkin on että nuoren kanssa pyrimme pulmalliset asiat selvittämään nuorta kuuntelemalla ja nuoren kanssa puhumalla yksilöllisyys huomioiden.

 • Yhteystiedot:
  Osastot
  Vellamo p. 050 463 4517
  Villa p. 050 360 3022

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Pengerkuja 1
  03400 Vihti
 • Varatie Vihti

  • Asiakkaan, nuoren, perheen parhaaksi
  • Vahvuuksien voimalla
  • Vahva koulunkäynnin tuki
  • Kuntouttavaa työskentelyä vankalla ammattitaidolla
  • Omaohjaajatyöskentely keskiössä nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi