YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Varatie Tervakoski

Varatie Tervakoski on lastenhoidon laitoshoidon erityisyksikkö neuropsykiatrisesti oireileville lapsille Janakkalan Tervakoskella. Yksikössä on kaksi seitsemänpaikkaista asuinyksikköä ja kaksi tukiasuntoa.

Yleisesittely

Varatie Tervakoski on lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikkö, jossa on kaksi seitsemänpaikkaista asuinyksikköä, Raitti ja Tola, sekä kaksi tukiasuntoa itsenäistymistä harjoitteleville nuorille.

Varatie Tervakoskelle sijoitetaan 11 – 17 -vuotiaita lapsia, joilla on neuropsykiatrista oireilua/diagnoosi, vakavaa lastenpsykiatrista oireilua, kehitysviivästymä tai lievä kehitysvamma. Lapsen läheisverkoston kanssa työskentely voi vaatia erityistä osaamista. Koulunkäynnin suuret haasteet voivat myös olla yksi sijoituksen peruste.

Varatie Tervakosken toiminnan viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä dialogisuus. Varatie Tervakosken tavoitteena on toimia rakastavana, välittävänä ja kuntouttavana yksikkönä, jonka keskeisenä hoitavana työmenetelmänä on vuorovaikutus, aikuisen ja lapsen dialoginen suhde sekä toivo kannattelevana voimavarana lapsen elämässä.

Toiminta-ajatus

Kasvatus ja kuntoutus Varatie Tervakoskella pohjautuu välittäviin, hoitaviin vuorovaikutussuhteisiin lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välillä, ennakoitavuuteen ja aikuisen tukemaan toiminnanohjaukseen. Toivon löytäminen elämää kannattelevaksi voimavaraksi on tärkeä osa lapsen ja perheen kanssa tehtävässä työskentelyssä, yksikössä kiinnitetään huomio haasteiden sijaan mahdollisuuksiin ja voimavarojaan vahvistamalla lapsi oppii selviämään myös omien haasteidensa kanssa.

Arki meillä

Lapsen arki rakentuu henkilökohtaisen viikko- tai päiväohjelman mukaisesti ja koulunkäynti on tärkeä osa perusarkea. Arjessa toteutuvat myös tila, aika ja mahdollisuus: jokaisella yksilöllä on oikeus omaan tilaan, niin henkiseen kuin fyysiseenkin, ja tätä tulee kunnioittaa jokaisessa tilanteessa. Lapselle annetaan riittävästi aikaa valmistautua, ennakoida ja suoriutua arjen askareista ja toisaalta lapsia kasvatetaan elämään ja kunnioittamaan perusarkea.

Lapsia tuetaan heidän tavoitteissaan vahvuuksia vahvistaen sekä kohti unelmia kannustaen. Omaohjaajasuhteen syntymiseen ja vahvistumiseen panostetaan paljon; näkemyksemme mukaan tärkein kuntoutumisen työväline on dialoginen, välittävä vuorovaikutussuhde.

Kannustamme ja tuemme lasta, suunnittelemme tavoitteet yhdessä niin, että tavoitteiden, ’pienten askelien’, toteutuminen on mahdollista ja lasta palkitsevaa. Meillä toimitaan aina lapsen parhaaksi – yhdessä perheen kanssa. Perhe on toiminnassamme tärkein yhteistyökumppani lapsen kasvua ja kuntoutumista ajatellen.

Koulunkäynti

Varatie Tervakoskelle sijoitettava lapsi tarvitsee useimmiten erityistä tukea koulun käyntiinsä ja peruskoulun loppuun suorittamiseen. Erityisopetuspäätöksen omaavat lapset käyvät yksikön omaa koulua, joka toimii Janakkalan kunnan sivistystoimen alaisuudessa. Yksikön koulun opetus on vuosiluokkiin sitomatonta.

Koulunkäynnin suuret vaikeudet voivatkin olla yksi sijoituksen peruste. Erityisopettajat ja ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja näin pystymme varmistamaan sen, että lapsi käy koulua, etenee opinnoissaan, tarvittava tuki järjestyy ja lapsi saa peruskoulun päättötodistuksen.

Toisen asteen opintoja on mahdollista suorittaa mm. Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Hyvien kulkuyhteyksien päässä Turengissa sijaitsee Kiipulan erityisammattioppilaitos.

Tilat ja ympäristö

Varatie Tervakoski toimii vuonna 2007 rakennetuissa tiloissa, jotka ovat toimintaa varten suunnitellut. Yksikössä on kaksi asuinyksikköä, Raitti ja Tola, joissa kummassakin on seitsemän asiakaspaikkaa, lisäksi on kaksi erillistä yksiötä asumisharjoittelua varten. Kiinteistössä on runsaasti yhteistä toimintatilaa, mm. bänditilat, kädentaitojen tila ja iso ryhmätoimintatila.

Piharakennuksessa on kuntosali, jota lapset voivat käyttää ohjaajan valvonnassa. Piha-alueella on koristeline, linnunpesäkeinu, trampoliini ja tilaa pihapeleille.

Kulkuyhteydet yksikköön ovat hyvät. Tervakoski sijaitsee kolmostien varressa Riihimäen ja Hämeenlinnan välissä. Kulkuyhteydet ovat hyvät, etäisyydet esim. Helsinki 80 km, Tampere 100 km, Turku 160 km ja Lahti 70 km.

Harrastusmahdollisuudet

Yhdessä ja yksilöllisesti, aina lapsen ehdoilla. Varatie Tervakoskella vapaa-aikaa vietetään osana kuntouttavaa ja rentouttavaa hoitokokonaisuutta. Lapsen kunnon salliessa etsimme hänelle mielekkään harrastuksen yksikön ulkopuolelta.

Taataksemme kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua harrastustoimintaan, järjestämme myös itse erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja: moottoriurheilua, biljardia, käsitöitä, kuntosalitreeniä, taideterapiaa, bänditoimintaa jne. Vuosittain leireilemme eri kokoonpanoilla ja eri teemoilla; esim. laskettelu- tai kalastusleirit.

Henkilökunta

Kokeneet, motivoituneet ja sitoutuneet ohjaajamme hallitsevat haastavat lastensuojelutilanteet. Edellytämme ohjaajiltamme muodollisen pätevyyden ohella vahvaa, vanhemmuuden kaltaista halua suojella ja hoitaa lasta sekä sitoutua häneen. Meillä lapsi saa tuntea itsensä toivotuksi.

Suurimmalla osalla Varatie Tervakosken ohjaajista on neuropsykiatrisen valmentajan tutkinto, tämä osaaminen vahvistaa entisestään yksikön kykyä vastata neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tarpeisiin.

Henkilökunta rakentaa toiminnan kivijalan, määrittää toiminnan laatutason ja luo tunnesuhteet lapsiin. On tärkeää, että aikuiset ovat motivoituneita, sitoutuvat työskentelyyn pitkäjänteisesti, kantavat vastuuta, toimivat työssään ammatillisesti ja kykenevät luomaan turvallisen ympäristön lapsille kasvaa ja elää. Huumori, työssä viihtyminen ja aikuisten toisistaankin välittäminen luovat osaltaan lapsille turvallista kasvualustaa.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Susanna Vilkman
  p. 040 480 7137

  Osasto Raitti, p. 050 566 7870
  Osasto Tola, p. 050 322 7308

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Paperintekijäntie 8
  12400 Tervakoski (Janakkala)
 • Varatie Tervakoski

  • Toivo. Näkökulma lapsen elämään on ’toivo’, Varatie Tervakoskella kiinnitetään huomio haasteiden sijaan mahdollisuuksiin ja voimavarojaan vahvistamalla lapsi oppii selviämään myös omien haasteidensa kanssa. Toivon avulla nähdään sinne, mikä voi olla mahdollista, vaikka se vielä tässä hetkessä olisi vasta aavistus.
  • Ratkaisukeskeisyys. ’Ongelma on vain ongelma’. Kaikkiin asioihin löytyy ratkaisu, ennemmin tai myöhemmin. Uteliaisuus, positiivinen asenne ja tulevaisuuteen suuntautuminen auttavat ratkaisujen löytymisessä. Ohjaajat ovat sitoutuneet ratkaisukeskeiseen työskentelyyn.
  • Dialogisuus. ’Puhutko sillä lailla, että toisessa herää halu kuunnella? Kuunteletko sillä lailla, että toisessa herää halu puhua?’ Puhe on tärkein työvälineemme. Puheella kohtaamme toisen ihmisen. Näkemyksemme mukaan lasta ei kuntouteta erillisillä menetelmillä, vaan kahden ihmisen välisessä dialogisessa vuorovaikutussuhteessa.