YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Tuulensuoja

Tuulensuoja on 14-paikkainen erityisyksikkö Salon Halikossa, jonka hoito ja kasvatus on suunnattu pääsääntöisesti 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Yleisesittely

Tuulensuoja on moniongelmaisille lapsille suunnattu erityisyksikkö Salossa. Hoito ja kasvatus on suunniteltu pääsääntöisesti 13–17-vuotiaille käytöshäiriöisille taikka psyykkisesti oireileville lapsille joita usein vielä yhdistää koulunkäynnin vaikeudet sekä vaara syrjäytymiseen.

Toiminta-ajatus

Tuulensuojan perushoito on kodinomainen menetelmä, joka perustuu mallioppimiseen. Hoidon lähtökohtana on nuoren perustarpeiden tyydyttäminen ja ajatus tarpeiden hierarkisuudesta. Mikäli hoidolla pystytään tyydyttämään nuoren perustarpeet, on oletettavaa, että myös terapeuttiset menetelmät tuottavat toivottuja tuloksia.

Toiminnallisuudesta vahvuutta. Perushoitoon liitetään runsaasti elämyspedagogisia  ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla tehostetaan ongelmakenttien käsittelyä ja positiivisten kokemusten syntymistä arkielämässä ja vahvistetaan itsetuntoa. Hoidossa huomioidaan yksilölliset tarpeet, joskin hoidon alkuvaiheessa kehitetään nuoren sosiaalisia taitoja ryhmätoiminnalla. Tarkoituksena on, että kun ryhmä muodostuu turvallisemmaksi, sen jäsenet uskaltautuvat avautumaan ja käsittelemään vaikeitakin asioitaan. Nuorta ei kuitenkaan painosteta jakamaan ongelmiaan ryhmän kanssa, sillä turvallinen ryhmä tukee myös luottamuksellisia yksilökeskusteluja aikuisen kanssa.

Arki meillä

Tuulensuojassa eletään selkeää, turvallisten aikuisten tukemaa arkea. Rutiinit ja yksilölliset viikko-suunnitelmat luovat raamit toiminnalle. Koulunkäynti ja sen tukeminen sekä ohjaaminen toiminnallisten menetelmien kautta ovat meillä tärkeässä roolissa. Viikoittaisissa yhteisöpalavereissa lapset pääsevät osallistumaan toiminnan sekä oman viikkonsa suunnitteluun.

Koulunkäynti

Tuulensuojassa toimii Salon kaupungin ylläpitämä erityisluokka. Opetus on räätälöity vastaamaan nimenomaan Tuulensuojaan sijoitettujen lasten tarpeisiin.  Koulu pyrkii minimoimaan käyttökelvottoman tiedon määrän ja tarjoamaan jokaisessa opetettavassa aineessa mahdollisimman paljon tarttumapintaa nuoren omaan maailmaan. Tähän ei kuitenkaan päästä ilman kovaa työtä. Työnteon, myös henkisen, arvostamisen opettaminen on koulun päätavoite.  Arjessa koululla on iso rooli ja tuettu koulunkäynti onkin meillä tärkeää. Yhksikön hyvä sijainti mahdollistaa jatko-opintojen suorittamisen Salon alueen eri oppilaitoksissa.

Tilat ja ympäristö

Tuulensuojassa on kodinomaiset ja viihtyisät tilat jotka ovat suunniteltu kyseistä toimintaa ajatellen. Piha tarjoaa puitteet pelailuun, koripallon heittoon sekä yhdessä oloon grillailun ja oleskelun merkeissä. Lähistöltä löytyy monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen toimintaan.

Harrastusmahdollisuudet

Salo lähikuntineen tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset harrastus ja ulkoilu mahdollisuudet. Tuemme lapsia löytämään häntä itseään kiinnostavan harrastuksen ja viikoittaisissa toimintapäivissä käymme tutustumassa eri lajeihin ja toimintoihin.

Henkilökunta

Yksikössämme työskentelee lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen keskittyvä moniammatillinen tiimi. Henkilöstön osaamista kehitetään säännöllisesti sisäisin ja ulkoisin koulutuksin.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Anu Aho
  p. 040 146 0655

  Osasto Elmeri p. 040 758 7960
  Osasto Putte, puh. 040 146 0616

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Elmerannantie 39
  24800 Halikko (Salo)
 • Tuulensuoja

  • Kodinomaisuus

  • Suunnitelmallinen oma-ohjaajatyö

  • Yhteistyö perheen kanssa

  • Koulu yksikössä

  • Toiminnalliset menetelmät