Tukiperheeksi

Tukiperhetoiminta on lastensuojelulain (36 §) mukainen avohuollon tukitoimi. Tavoitteena on tukea perhettä siten, että perhe voimaantuu ja selviytyy jatkossa omin voimin lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä arjen pyörityksestä.

Monet perheet saavat tukea lähipiiristä tarvittaessa, mutta kaikilla ei ole lähellä auttavia verkostoja. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä. Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja halua olla lasten tukena sekä omaavat kykyä tarjota lapselle turvallista arkea ja lämmintä huolenpitoa.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää tukiperheenä toimimisesta, ota yhteyttä oman alueesi työntekijään.