YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Saukkoranta

Saukkoranta tarjoaa kaksikielisesti sijaishuoltoa 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille rauhallisessa miljöössä meren rannalla Pohjanmaalla Vaasan Sundomissa.
Saukkoranta är en tvåspråkig barnskyddsenhet. Vi erbjuder vård för barn som placeras utom hemmet.

Yleisesittely

Saukkoranta on kaksikielinen lastensuojelun erityisyksikkö Sundomissa, 15 km päässä Vaasan keskustasta. Yksikkömme sijaitsee rauhallisen luonnon ja merenrannan ympäröimänä. Kesäisin meillä on mahdollisuus kalastukseen sekä veneilyyn omassa pihapiirissä. Vietämme muutenkin paljon aikaa rannalla uiden ja grillaillen. Meillä on myös mahdollisuus nauttia saunomisesta omassa rantasaunassa. Syksyisin meillä on aitiopaikka nauttia tuhansien kurkien matkaa peltojen ja meren välillä. Talvisin meillä on lyhyen matkan päässä mahdollisuus luistella, hiihtää sekä lasketella ja keväisin saamme seurata läheltä kuinka luonto ja meri heräävät taas eloon. Sijaintimme on suuri etu nuorille, jotka monista eri syistä voivat olla stressaantuneita tai vaikeassa elämäntilanteessa.

Översikt. Saukkoranta är en tvåspråkig barnskyddsenhet belägen i Sundom, ca. 15 kilometer från Vasa centrum. Vår enhet befinner sig i ett lugnt naturskönt område, omringat av skärgården. På sommaren finns det möjlighet att åka båt samt fiska från vår egna strand. Mycket tid spenderas badandes och grillandes och möjlighet finns även till bastubad i våran egna strandbastu.

Toiminta-ajatus

Saukkorannan toiminta-ajatuksena on toimia turvallisena, kodinomaisena kasvuympäristönä eri tavoin oireileville lapsille ja nuorille. Yksikkö tarjoaa säännöllisen arkirytmin, turvalliset rajat sekä luotettavat aikuiset, jotka ohjaavat nuorta arjessa ja tukevat häntä saavuttamaan niitä tavoitteita, joita lapselle on sijoituksen ajalle asetettu ja joihin lapsi itse elämässään pyrkii. Lisäksi yksikkö tarjoaa perhetyön avulla tukea lapsen perheelle ja vahvistaa lapsen ja perheen välistä vuorovaikutusta, jotta perhe voisi jatkossa, sijoituksen päätyttyä, selviytyä haasteista lapsen kanssa itsenäisesti.

Verksamhetsidé. Tanken med Saukkorantas verksamhet är att den skall fungera som en trygg, hemlik och omvårdande uppväxtmiljö för barn och ungdomar som är i behov av detta. Enheten erbjuder regelbunden dygns- och veckorytm, tryggande gränssättningar och pålitlitliga vuxna som ger barnen det stöd som behövs för att uppnå en fungerande vardag och de individuella mål som satts upp. Utöver detta erbjuder enheten även familjearbete samt stödboende åt barnfamiljer som är i behov av extra stöd.

Arki meillä

Arkiaamuisin lapset ja nuoret lähtevät koulukyydillä kouluun. Toisen asteen koulua käyvät viedään ohjaajan toimesta kouluun. Päivällinen syödään aina yhdessä jonka jälkeen pidetään hiljainen tunti. Tällöin nuoret ovat omissa huoneissaan jolloin on aikaa esimerkiksi läksyjen tekoon. Siten myös ohjaajilla on aikaa ja mahdollisuus auttaa nuorta läksyjen kanssa tai keskustella asioista jotka askarruttavat heitä. Iltaisin nuorilla on aikaa käydä harrastuksissa tai tavata kavereitaan kaupungilla. Tiistaisin pidetään yhdessä liikuntailta ja torstaisin on siivouspäivä jolloin nuoret siivoavat omat huoneensa ja yhden yleisen tilan. Arki-iltaisin nuorilla on huoneisiin meno kello 21.30. Viikonloppuisin voi vapaammin keksiä mieluisaa puuhaa. Usein teemme yhdessä ruokaa, leivomme, käymme vaateostoksilla, tapaamassa kavereita tai vietämme elokuvailtaa. Viikonloppuisin huoneisiin meno on kello 23.00.

Vardagen. På vardagarna går barnen i skola dit de förs och hämtas av antingen personal eller skolskjuts. Vi  strävar efter att middagen skall ätas tillsammans varefter det hålls en tyst timme under vilken barnen och ungdomarna läser sina läxor. Handledarna har under tysta timmen möjlighet att hjälpa till med läxarbetet eller att samtala kring sådant som de unga funderar på.
Kvällstid har de unga möjlighet att utöva sina fritidsintressen eller träffa kompisar. På Saukkoranta är det tystnad kl. 21.30 på vardagskvällar och under helger kl. 23.00.

Koulunkäynti

Lapset käyvät koulua Vaasan kaupungin oppilaitoksissa, joissa on mahdollista saada myös erityisopetusta, mukautettua opetusta sekä maahanmuutto-opetusta. Lapsilla ja nuorilla on myös mahdollisuus toisen asteen opintoihin Vaasassa niin normaaliopetuksessa kuin erityisopetuksessakin.

Skolgång. Barnen går i skola i Vasa med omnejd. I Vasa finns ett brett urval av skolor samt individanpassade undervisningsmöjligheter. Ungdomarna har även möjlighet till andra stadiets utbildning både som normal- och specialundervisning.

Tilat ja ympäristö

Jokaisella lapsella on yli 12 neliön kokoinen huone. Asuinyksikössä on yhteisiä tiloja ruokailuun ja yhdessä oloon. Yksikössä on oma liikuntasali, pieni kuntosali, pingis- sekä biljarditilat. Nuorilla on käytössä myös yhteinen televisio elokuvien katseluun ja tietokone. Yksiköstä löytyy myös luovan toiminnan tilat sekä rauhan tunnetta tuova valkoinen huone (white room). Neuvottelu/kokoushuone löytyy myös, missä on hyvät tilat pitää erilaisia kokouksia.

Omgivning och miljö. Alla barn och ungdomar har ett eget rum på över 12m2. På enheten finns förutom gemensamma utrymmen också egen gymnastiksal, ett litet gym, pingisbord, biljardbord samt gemensamt tv-rum och dator. Det finns även skilda utrymmen för kreativ verksamhet samt ett mötesrum.

Harrastusmahdollisuudet

Saukkorannassa järjestetään tiistaisin yhteinen liikuntailta, johon kaikkien lasten on mahdollista osallistua. Lapset ja nuoret saavat itse tuoda toiveita liikuntaillan sisältöön. Viikonloppuisin sekä loma-aikoina pyritään myös järjestämään jotain yhteistä harrastustoimintaa.  Lisäksi pyritään löytämään jokaiselle lapselle oma mieluinen harrastus jossa tuetaan lasta harrastuksessaan.

Hobbyn och fritid. Ungdomarnas fritidsintressen och hobbyn uppmuntras både individuellt och i grupp. Vi försöker aktivt få in ungdomarna i olika idrottsföreningar och i tredje sektorns aktiviteter. Vi använder oss även av vad naturen och närområdet har att erbjuda. En gång i veckan ordnas en gruppaktivitet där de ungas önskningar beaktas. Vi strävar efter att varje enskild ungdom skall ha en hobby som de stöds och uppmuntras till att utöva.

Henkilökunta

Saukkorannassa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Useampi ohjaaja on käynyt HVO-koulutuksen (hasisvieroitusohjelma), nepsy-koulutuksen (neuropsykiatrinen valmentaja) tai Lapset puheeksi -koulutuksen. Koulutus antaa pätevyyden käyttää itsenäisesti Lapset puheeksi -perheinterventiota, -keskustelua ja -neuvonpitoa. Vuosittain järjestetään myös HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen), paloturvallisuus- sekä ensiapu-koulutuksia.

Hoito- ja kasvatustyön laadun turvaamiseksi ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi henkilöstömme kouluttamiseen panostetaan. Yksikkömme henkilöstöä koulutetaan tarpeen mukaan, myös yhdessä nuorten kanssa.

Personal. Vid Saukkoranta arbetar en multiproffessionell arbetsgrupp bestående av socionomer YH, sjukskötare YH, klasslärare, närvårdare och specialhandledare för barn och unga. Handledarna fungerar som en del av vårdteamet och som barnens egenhandledare.  Vi strävar efter att hålla personalen uppdaterad och ordnar samt deltar årligen kurser i t.ex. brandsäkerhet, första hjälp, missbruk och HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen).

FAMILAR SOMESSA
 • Paikkakyselyt / Platsförfrågan:

  Yksikönjohtaja / Enhetschef
  Heidi Svartsjö
  puh./tel. 050 331 3329

  Palvelupäällikkö / Serviceansvarig
  Jarkko Ala-Hukkala
  puh./tel. 050 490 3498

  Palvelujohtaja / Servicechef
  Mervi Elfving
  puh./tel. 044 573 4111

 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja / Ansvarig handledare
  Mikaela Hill p. 040 7632 696

  Ohjaajat / Handledare
  p. 050 344 3206, 050 9118 652


  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
  Våra e-postadresser är förnamn.efternamn@familar.fi
 • Osoite:
  Lomarannantie 15
  65410 Sundom (Vaasa)
 • Saukkoranta

  • Moniammatillinen henkilökunta
  • Monikielisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioiminen
  • Oikeudenmukainen kohtelu
  • Nuorten aktivointi

  • Mångprofessionell personal
  • Tar hänsyn till mångkulturell, flerspråkig och religiös bakgrund
  • Rättvist bemötande
  • Aktivering av de unga