YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Saraste Vilppula

7-paikkainen psyykkisesti oireilevien lasten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lastensuojelun erityisyksikkö Mänttä-Vilppulassa 10–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Yleisesittely

Saraste on erikoistunut psyykkisistä häiriöistä kärsivien lasten hoitoon ja kasvatukseen. Hoito- ja kasvatustyö toteutetaan hyvin yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti, yhteistyössä sosiaalitoimen, perheen ja lasta hoitaviaen psykiatrian ammattilaisten kanssa. Olemme perehtyneet erityisesti pelko- ja ahdistusoireisten, PTSD-häiriöstä kärsivien sekä masentuneiden lasten hoitoon.

Toiminta-ajatus

Toimintamme lähtökohtana on toimiva omaohjaajuus, jolla pyritään turvaamaan lapselle lämmin ja luottamuksellinen suhde aikuiseen. Sarasteen omaohjaajuuden pohjalla toimii kriisi-ja traumapohjainen ajattelumalli lapsen ja aikuisen välisen suhteen tukemiseksi. Työskentelymenetelminä käytämme muun muassa läsnäolo- ja aistiharjoitteita, erilaisia mielikuvaharjoitteita, taidetyöskentelyä sekä muita toiminnallisia menetelmiä.

Arki meillä

Sarasteessa pyritään elämään tavallista ja tasaista kuntouttavaa arkea. Arjen peruspilarit ovat säännöllinen vuorokausirytmi sekä selkeät säännöt ja rajat. Tasaisen arjen tavoitteena on lapsen voinnin vakauttaminen ja vakaana pitäminen, jotta normaali iänmukainen toiminta, koulunkäynti ja harrastukset  sekä mahdolliset hoidot ja terapiat onnistuisivat.

Koulunkäynti

Sarasteessa koulunkäynti on järjestetty Mänttä-Vilppulan perusopetuksessa. Perusopetuksesta löytyvät kattavat erityisopetuspalvelut. Mäntästä löytyvät myös lukio ja ammatillinen oppilaitos toisen asteen opintoja varten. Koulunkäynnissä pyritään mahdollisimman normaaliin koulunkäyntiin, mutta tarvittaessa  käytetään yksilöllisiä ratkaisuja.

Tilat ja ympäristö

Saraste  sijaisee rauhallisella ja luonnonkauniilla paikalla Kuoreniemen kylässä Vilppulassa Kuoreveden rannalla noin tunnin matkan päässä Tampereelta ja Jyväskylästä. Toimitilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät.

Harrastusmahdollisuudet

Mänttä-Vilppulasta löytyvät monipuoliset ja kattavat harrastusmahdollisuudet.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu monipuolisesti koulutetuista pitkän lastensuojelutyökokemuksen omaavista lastensuojelun ammattilaisista. Henkilökuntamme osaamista on täydennetty psykiatrisilla täydennyskoulutuksilla sekä tarpeisiimme räätälöydyillä täsmäkoulutuksilla.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Mirketta Aaltonen
  p. 050 3623863

  Ohjaajat p. 040 771 9997

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Sammallammintie 661
  35700 Vilppula (Mänttä-Vilppula)
 • Saraste Vilppula

  • Psykiatrista osaamista
  • Kodinomainen yksikkö
  • Rauhallinen ja vakauttava perusarki, toiminallisuutta unohtamatta