YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Perhekuntoutusyksikkö Hermanni

Perhekuntoutusyksikkö Hermanni tarjoaa ympärivuorokautista laitosmuotoista perhekuntoutusta. Yksikössä on viisi perhepaikkaa.


Yleisesittely

Perhekuntoutusyksikkö Hermanni  tarjoaa ympärivuorokautista laitosmuotoista perhekuntoutusta viihtyisissä kodinomaisissa tiloissa. Yksikössä on viisi perhepaikkaa. Jokaiselle perheelle on oma huoneisto. Lisäksi yksikössä on yhteisiä oleskelutiloja, keittiötilat, leikkitilaa ja sauna. Perhekuntoutuksessa jokaiselle perheelle toteutetaan arviointijaksotyöskentely, jonka aikana perheen kanssa yhdessä arvioidaan perheen voimavaroja ja tuen tarpeita. Kuntoutuksessa on yhteisökuntoutuksen elementtejä ja tavoitteena on tukea perhettä heidän omia voimavaroja vahvistamalla. Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Yksikköön voi tulla myös siinä tilanteessa kun tarvitaan arviota huostaanoton purkamiseksi.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja arvioida tuen tarpeita yhdessä perheen, sosiaalitoimen ja verkoston kanssa. Hermannin erityisosaamista ovat sosiaalityöntekijän ja työryhmän tekemät perhearviot sekä pari- ja perheterapeutin terapeuttiset työmentelmät. Kuntoutus ja työskentely on intensiivistä perheen asuessa yksikössä ympärivuorokautisesti ja kuntoutus pitää sisällään yhteisökuntoutuksen elementtejä.

Arki meillä

Hermannissa arjen perustana on säännöllinen ja turvallinen päivärytmi. Yksikössä on viikko-ohjelma, jota rytmittävät vanhempien-, lasten- ja perheidenryhmät. Lisäksi viikko-ohjelmaan kuuluu erityistyöntekijöiden: sosiaalityöntekijän ja perheterapeutin tapaamiset. Tärkeä osa säännöllistä arkirytmiä on perheiden päivähoidot, koulunkäynti ja työssäkäynti. Perheet osallistuvat ruoanlaittoon ja siivouksiin, jotka ovat osa kuntoutusta.

Koulunkäynti

Kouluikäiset lapset jatkavat koulunkäyntiä omissa kouluissaan. Mikäli perhe tulee toiselta paikkakunnalta, järjestetään koulunkäynti yksikössä tai alueen lähikoulussa.

Tilat ja ympäristö

Perhekuntoutusyksikkö Hermanni sijaitsee Kuopion Haapaniemellä. Yksikössä on jokaiselle perheelle oma viihtyisä kaksio oleskelutiloineen ja pienkeittiöineen. Lisäksi yksikössä on yhteisiä tiloja: yhteinen keittö, olohuone, leikkitilaa, neuvotteluhuone ja sauna.
Yksikön keskeinen sijainti mahdollistaa sujuvan liikkumisen kouluihin, päivähoitoihin, töihin ja eri palveluihin esim.monipuolisiin harrastuksiin.

Harrastusmahdollisuudet

Kuopiossa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen myös aktiivisesti kannustetaan. 

Henkilökunta

Hermannissa perheiden hyvinvoinnista huolehtii moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosionomeista, yhteisöpedagogista, lähihoitajista, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajasta. Lisäksi yksikössä on kaksi erityistyöntekijää: sosiaalityöntekijä ja pari- ja perheterapeutti.
Henkilökunta kouluttautuu aktiivisesti.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Perhekeskuksen johtaja
  Laura Vornanen
  p. 044 704 4423

  Ohjaajat
  p. 044 715 9842

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Hermanninaukio 3 F
  70100 Kuopio
 • Perhekuntoutusyksikkö Hermanni

  • Hermannissa toteutetaan kaikille perheille arviointijaksotyöskentely, josta vastaa yksikön oma sosiaalityöntekijä. Työskentelyssä kartoitetaan perheen kokonaistilanne ja arvioidaan tuen tarve.
  • Perhe jatkaa mahdollisesti kuntoutusjaksolle, jossa jatketaan perheen voimavarojen tukemista ja työskentelyä huolien vähenemiseksi.
  • Työskentelyn tavoitteena on, että kuntoutusjakso päätty suunnitellusti ja kotiutuminen tapahtuu tuetusti.
  • Hermannissa tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja perheen muun verkoston kanssa.