Perhehoitajaksi

Perhehoitajana aloittaminen on suuri päätös, joka koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä. Perhekodiksi ryhtyvän perheen on hyvä muistaa, että sijoituksen kesto riippuu lapsen itsensä sekä lapsen perheen tilanteesta. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on viimesijainen lastensuojelun tukitoimi, joka on voimassa vain niin kauan, kun perusteet sille ovat voimassa. Joskus sijoitukset purkautuvat yllättäenkin tai sijoitus voi jäädä toteutumatta oikeuden päätöksestä johtuen. Perhehoitajana toimimiseen kuuluu siis tietty epävarmuuden sietäminen ja mahdollinen luopuminen perheenjäseneksi kasvaneesta lapsesta.

Perhehoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, sillä sijoituksen onnistumisen yksi edellytys on toimiva yhteistyö lapsen vanhempien ja verkostojen kanssa. Perhekodin arkeen kuuluvat lastensuojelun asiakassuunnitelmaneuvottelut, erilaiset verkostotapaamiset, mahdolliset terapiakäynnit ja niin edelleen. Perhehoitajalta vaaditaankin erityistä joustavuutta ja organisointikykyä aikataulujen ja perheen arjen järjestämisen suhteen. Haasteista huolimatta, tai ehkä juuri siksi, perhehoitajana toimiminen on kuitenkin palkitseva ja antoisa elämäntapa! Tärkeintä on valmistautua prosessiin huolellisesti ja varautua siihen, että koskaan ei aivan kaikkeen voi varautua vaan yllätykset kuuluvat osana arkeen. Meidän Familarin työntekijöiden tehtävä on kulkea perhehoitajan rinnalla haastetteluvaiheesta sijoituksen loppuun saakka.

Perheen hyvinvointi on lapsen kehitykselle tärkeintä. Sijaisperheeksi ryhtyminen Familar Perhehoitopalveluiden kautta on vahvasti tuettua ja opastettua toimintaa.

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.

Ennen lapsen tuloa perheeseen, sijaisperhe käy läpi Familarin oman FAMILE-valmennuksen, joka antaa valmiudet uudenlaiseen perhe-elämään. Mikäli perhe valmennuksen jälkeen päättää ryhtyä sijaisperheeksi saa jokainen perhe tehdä kasvatustyötä henkilökohtaisen sosiaalityöntekijänsä tukemana.

Lisäksi kaikilla perheillä on mahdollisuus ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen. Perheillä on myös käytettävissä perhetyöntekijä esimerkiksi arkiseen apuun, perheen kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Perheillä on mahdollisuus vertaistukeen muiden Familar Perhehoitopalveluiden perheiden kanssa ja Perhehoitoliiton alueellisten yhdistysten perheiden kanssa. Tällä kaikella pyrimme tukemaan perhehoitajien jaksamista haastavassa työssään.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää perhehoitajana toimimisesta, ota yhteyttä oman alueesi työntekijään.