YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Länsiranta

Länsiranta on 14 -paikkainen lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikkö,  jonka ympärivuorokautinen kuntouttava hoito ja kasvatus on suunnattu 7-15 -vuotiaille lapsille. 

Tutustu Länsirannan 3D virtuaaliesittelyyn.


Yleisesittely

Länsiranta on 14-paikkainen laitoshoidon erityisyksikkö psyykkisesti- tai käytöshäiriöillä oireileville 7-15 -vuotiaille lapsille. Yksikkö rakentuu kahdesta erillisestä 7-paikkaisesta osastosta. 

Toiminta-ajatus

Toimintamme perustuu turvalliseen ja strukturoituun yhdessä elettävään arkeen, jota vahvistaa aikuisen tiivis läsnäolo sekä ohjaava arki. Arjesta luodaan lapselle ennakoitava ja toiminnassa korostuu ennaltaehkäisevä ja korjaava ote. Toiminnallisuus on suunnitelmallista ja tavoitteellista huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso. Omaohjaajatyöskentelyn kautta lasta ohjataan rakentamaan toimivaa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta aikuiseen sekä toimimaan osana yhteisöä. Omaohjaaja työskentelee tiiviisti lapsen ja hänen perheensä kanssa ja vastaa ensisijassa lapsen asioista. Työskentelyä ohjaa asiakassuunnitelman lisäksi lapsen yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Suunnitelmallinen työskentely perustuu yhteistyöhön lapsen, hänen perheensä sekä verkostojen kanssa. 

Arki meillä

Toiminta rakentuu turvallisen ja struktroidun arjen ympärille, joka vahvistaa ennakoitavuutta. Lasta tuetaan ja ohjataan arjessa selviytymisessä sekä arjen ympärille rakentuvassa kokonaisuudessa aikuisten välittävällä ja vahvalla läsnäololla. Haastavista elämäntilanteista huolimatta Länsirannassa asutaan mahdollisimman kodinomaisesti ja arjessa kohdataan eri elämänvaiheita ja- tilanteita. Kuntouttava toiminnallisuus on vahva osa Länsirannan arkea. Toiminnallisuuden kautta lapsi saa jakaa yhdessä aikuisen kanssa kokemuksia, oivalluksia ja tunteita.  Toiminnallisuudessa hyödynnetään monipuolisuutta, kuten esim. yksikön oman pihapiirin tarjoamia mahdollisuuksia sekä Kuortaneen urheiluopiston aktiviteetteja.  

Koulunkäynti

Koulunkäynti arvioidaan jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti yhteistyössä Kuortaneen kunnan kanssa. 

Tilat ja ympäristö

Länsirannan yksikkö sijaitsee Kuortaneella rauhallisessa maalaismiljöössä järvenrantamaisemassa. Kiinteistön alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut koulu. Yksikön toiminta alkaa täysin peruskorjatuissa tiloissa. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 770,9 m2 ja sisältää kaksi 7 paikkaista osastoa. Asuintilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa. Kiinteistön yläkerran tilaa hyödynnetään mm. koulutustilana. 

Kiinteistön tontin pinta-ala on 2 ha ja pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan ja ulkoiluun. Myös lähialue tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ulkoilun ja aktiviteetin suhteen. Kuortaneen keskustaan ja urheiluopistolle on matkaa 7 km.  

Harrastusmahdollisuudet

Lapselle pyritään löytämään mieluinen ikä- ja kehitystasoa vastaava harrastus, jota lapsi ja hänen omaohjaajansa yhteisesti miettivät. Kuortaneen kunta tarjoaa monipuoliset aktiviteetti ja harrastusmahdollisuudet.

Henkilökunta

Länsirannassa työskentelevän henkilöstön monipuolinen koulutuspohja mahdollistaa lapsen asioiden ja käyttäytymisen taustalla olevien ilmiöiden näkemisen eri näkökulmista. Henkilökunnan osaamista kehitetään ja vahvistetaan jatkuvasti ja omaohjaajatyöskentelyä vahvistavaa osaamista painotetaan henkilökunnan koulutuksessa säännöllisesti. 

Länsiranta tekee yhteistyötä eri lähikuntien oppilatosten kanssa ja tarjoaa näin myös alasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden alaan tutustumiseen ja oppimiseen.  

FAMILAR SOMESSA
 • Paikkakyselyt

  Yksikönjohtaja
  Taru Mäki
  p. 040 641 6023
  taru.a.maki@familar.fi

  Palvelupäällikkö
  Jarkko Ala-Hukkala
  p. 050 490 3498

  Palvelujohtaja
  Mervi Elfving
  p. 044 573 4111

 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Eki-Jussi Pippola
  p. 040 645 2591

  Vastaava ohjaaja
  Anniina Paavola
  p. 040 667 4937

  Ohjaajat
  p. 040 671 8304

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Länsirannantie 557
  63130 Mäyry (Kuortane)
 • Länsiranta

  • Turvallinen ja strukturoitu arki
  • Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
  • Kuntouttava toiminnallisuus
  • Tiivis yhteistyö perheen kanssa