YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Kymen Nuorten Asema

Kymen Nuorten Asema on lastensuojelun tarpeessa oleville 10–21-vuotiaille nuorille tarkoitettu kasvatus- ja hoitoyhteisö Kymenlaaksossa. 

Yleisesittely

Kymen Nuorten Asema on aloittanut toimintansa vuonna 1991. Se tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon ympärivuotista laitoshoitoa 10-18 (21) vuotiaille nuorille. 7- paikkaisessa erityisyksikössä tuotetaan sijaishuollon palvelua huostaan otetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille nuorille.

Kymen Nuorten Asema tarjoaa hoitoa ja tukea psyykkisesti oireileville nuorille. Usein taustalla on traumakokemuksia, perheen moniongelmaisuutta tai kaltoinkohtelua. Oireilu näkyy käytöshäiriöinä, tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöinä.

Toiminta-ajatus

Kymen Nuorten Asemalla on erityistä osaamista nuorten psyykkisten haasteiden käsittelyssä. Yhteistyö lähikuntien nuorisopsykiatrian poliklinikkojen ja nuorisopsykiatrian osastojen kanssa on toimivaa.

Hoito- ja kasvatustyö on ohjaajien tavoitteellista työskentelyä, jossa yhdistyy koulutuksien kautta saatu tieto sekä vankka työkokemus nuorten kanssa toimimisesta. Työtä ja sen tavoitteellisuutta ohjaa hoito- ja kasvatussuunnitelma, johon on kirjattu asiakassuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja menetelmät, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Nuorelle nimetyt omaohjaajat vastaavat nuoren tarpeista ja tarjoavat luottamuksellisen ja turvallisen suhteen aikuiseen.

Perhetyö kuuluu osana Kymen Nuorten Aseman hoito- ja kasvatustyöhön. Kehitämme sitä jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Perhetyö aloitetaan heti sijoituksen alussa perhetyöntekijän johdolla. Työskentelyä voidaan tehdä asiakkaan kotona tai ulkopuolisessa tilassa. Perhetyössä on mahdollisuus käyttää perheterapeuttisia menetelmiä.

Arki meillä

Säännöllisessä ja turvallisessa arjessa keskitytään arjen hallintaan, koulunkäyntiin, harrastuksiin, itsestä huolehtimiseen ja omien asioiden hoitamiseen. Viikkopalaverissa suunnitellaan aktiviteetit viikko-ohjelmaan. Toiminnallinen arki tukee psyykkistä hyvinvointia ja kasvatustyötä. Suunnitelmalliset omaohjaajahetket ovat osana perusarkea.

Koulunkäynti

Yksilöllinen huomioiminen toteutuu koulutyöskentelyssä. Yksikössä on mahdollisuus suorittaa peruskoulua kotiopetuksessa Iitin kunnan, Kausan koulun, alaisuudessa. Kotiopetuksessa olevalle nuorelle voidaan räätälöidä opiskelu sisältöineen ja käytäntöineen huomioiden yksilölliset erityishaasteet. Nuori voi käydä koulua myös nuortemme tarpeisiin olevassa pienryhmässä. Sekä kotiopetuksesta että pienryhmäopetuksesta vastaa Kausan koulun erityisopettaja. Yleisopetuksen ryhmissä opiskelevat käyvät Iitin yläkoulua. Lukiota voi käydä Iitissä, Kouvolassa tai Lahdessa, ammattioppilaitokset toimivat Kouvolassa ja Lahdessa. Kulkeminen yksiköstä oppilaitoksiin tapahtuu bussikyydillä tai taksi/bussiyhdistelmällä, sekä yksikön omin kyydein.

Tilat ja ympäristö

Kymen Nuorten Asema on osa Hiisiön maalaisidylliä. Päärakennus on vanha majatalo, pihapiirissä on koulurakennus sekä erillinen harraste- ja taidenäyttelytila.

Kymen Nuorten Asema sijaitsee Iitissä, Lahden ja Kouvolan puolivälissä. Kouvolasta matkaa on 30 km, Lahdesta 30 km, Helsingistä 130 km, Hämeenlinnasta 105 km, Kotkasta 90 km.

Harrastusmahdollisuudet

Harrastusmahdollisuudet lähiympäristössä ovat hyvät. Nuorta tuetaan jatkamaan jo olemassa olevaa harrastusta ja kiinnostuksen kohteita. Yhdessä tekemällä ja liikkumalla voidaan etsiä myös uusia harrastuksia.

Henkilökunnan harrastuneisuuden myötä voimme lisäksi opastaa mm taiteissa, erilaisissa kädentaidoissa, valokuvauksessa, ruuanlaitossa sekä urheilussa ja liikunnassa.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu erilaisen koulutustaustan ja pitkän työkokemuksen omaavista ammattilaisista. Työryhmässä on sosionomeja 4, psykiatrinen sairaanhoitaja, lähihoitaja, mielisairaanhoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia 2, miehiä on 4 ja naisia 5. Henkilökunnalla on runsaasti erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä säännöllinen työnohjaus.


FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Päärakennus, p. 0400 441 697
  Koulu, p. 0400 306415

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Kurrintie 106
  47460 Hiisiö

  Postiosoite: PL 36, 47410 Kausala
 • Kymen Nuorten Asema

  • Vahvaa psykiatrista osaamista
  • Moniammatillinen työryhmä yli sadanvuoden työkokemuksella
  • Yhteisöllinen työote