YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Kuntoutuskoti OIVA

Kuntoutuskoti OIVA on 8-paikkainen nuorisopsykiatrista kuntoutusta tarjoava tehostettu asumispalveluyksikkö.

Yleisesittely

Kuopiossa toimiva kahdeksanpaikkainen Kuntoutuskoti OIVA tarjoaa nuorisopsykiatrista kuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on tarve intensiiviseen, ympärivuorokautiseen tukeen.  Kuntoutusjaksoon kuuluu tutustumisvaihe, tiivis kuntoutusvaihe sekä itsenäistymisvaihe. Kuntoutuskoti tarjoaa toiminnallisen ja turvallisen ympäristön nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Kuntoutuskoti OIVAan ohjaudutaan oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Toiminta-ajatus

Kuntoutusjakson tavoitteena on nuoren psyykkisen voinnin tasaantuminen ja toimintakyvyn kohentuminen, niin että nuori saa keinoja selviytyäkseen sairautensa kanssa ja nuoren itsenäistyminen mahdollistuu. Kuntoutusjakson lähestyessä loppua selvitetään nuoren tarpeidenmukainen jatkoasuminen ja nuoren siirtyminen itsenäisempään elämään tapahtuu turvallisesti ja suunnitellusti.

Arki meillä

Kuntoutuskodin arkea rytmittää normaali päivärytmi sekä toiminnallinen viikko-ohjelma, johon kuuluu nuorten palaveri, liikuntailta ja muu yhteinen tekeminen sekä vastuu- ja ruokavuorojen hoitaminen ohjaajien avustuksella. Kuntoutusjaksolla nuorelle valitaan omatohjaajat, jotka vastaavat säänöllisistä viikkokeskusteluista ja asettavat jaksolle yhdessä nuoren kanssa tavoitteita, tekevät kuntoutusssunnitelmaa ja kuntoutusjanaa. Nuoren kuntoutumista arvioidaan yhdessä säännöllisesti. Verkostoyhteistyötä tehdään nuoren vanhempien- hoitotahon ja sosiaalitoimen kanssa.

Koulunkäynti

Nuorelle rakennetaan yksilöllinen opintopolku. Se voi olla joko koulua, työharjoittelua, valmentavaa opetusta tai pajatoimintaa. Nuorta tuetaan opinnoissa ja yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten kanssa.

Tilat ja ympäristö

Kuntoutuskoti sijaitsee omakotitalossa, joka sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Asumiseen liittyy olennaisesti yhteisöllisyys.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntoutuskodissa nuori voi kokeille eri harrastuksia joko yhteisön- oman ohjaajansa- tai toisen nuoren kanssa. Nuorella on mahdollisuus käydä omissa harrastemenoilla sovitusti. Nuorta tuetaan löytämään harrastus, joka tukee nuorta kuntoutusjakson aikana sekä nuoren itsenäistyessä.

Henkilökunta

Nuoren kuntoutusksesta vastaa moniammatillinen kuntoutustyöryhmä, johon kuuluu ohjaajina työskentelevien sosionomien, lähihoitajien, sairaanhoitajien sekä neuropsykiatristen valmentajien lisäksi seksuaalineuvoja, kuvataideterapeutti ja nuorisopsykiatri.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja
  Niina Vartiainen
  p. 040 081 2507

  Ohjaajat p. 040 7566114

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Salmelaisenkatu 12
  70500 Kuopio
 • Kuntoutuskoti OIVA

  • Ratkaisukeskeisyys
  • Voimavaralähtöisyys
  • Toimijuuteen tukeminen
  • Sosiaalinen vahvistaminen