YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläHenkilökunta

Korentomäki

Korentomäki on Helsingin Puistolassa sijaitseva viisipaikkainen asumisharjoitteluyksikkö itsenäistyville 16-21-vuotiaille avo- ja jälkihuollon nuorille. Korentomäestä on hyvät julkiset kulkuyhteydet koko pääkaupunkiseudun alueelle sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

 

Yleisesittely

Korentomäessä ohjaajat ovat saatavilla ympärivuorokauden. Korentomäessä asumisen tavoitteena on itsenäiseen tai tuettuun soluasumiseen siirtyminen. Korentomäessä ohjaajat tukevat nuorten vuorokausirytmiä, turvallisuuden tunnetta ja vastuunottoa omasta elämästä sekä auttavat itsenäisen asumiseen siirtymisen mukanaan tuomista haasteista.

Toiminta-ajatus

Korentomäessä nuori kohdataan yksilöllisesti ja tarvittava tuki rakennetaan nuoren tarpeista lähtien. Korentomäessä nuori on oman elämänsä asiantuntija ja hänen osallisuutensa omaan elämäänsä on toiminnan keskiössä. Asumisharjoittelun tavoitteena on saada nuoren arkielämän perusasiat kuntoon sekä valmistaa nuorta itsenäisen aikuisen elämään. Korentomäen arjessa pyritään avoimeen ja vuorovaikutteiseen keskusteluun, jossa yhdessä nuoren kanssa pohditaan omassa elämässä tapahtuneita asioita, suunnitellaan tulevaisuutta ja mietitään kuinka tulevaisuuden tavoitteisiin päästään.

Ohjaajien työskentely Korentomäessä riippuu nuoren yksilöllisistä tavoitteista. Yleensä se on neuvonta ja ohjausta arjen asioissa tai käytännön tilanteiden harjoittelua ja kohtaamista. Tällaisia asioita voi olla vaikkapa ruoanlaitto, virastoissa asioiminen tai harrastusten tukeminen. Nuoren itsenäistyessä häntä kannustetaan vastuunottoon oman elämänsä asioista kuten koulunkäynnistä, työstä ja arjen hallinnasta.

Korentomäessä asuminen voi jatkua siihen saakka kunnes nuori täyttää 21-vuotta ja jälkihuolto päättyy. Tavoitteena kuitenkin on nuoren itsenäistyminen jo aikaisemmin tilanteen niin salliessa. Korentomäestä nuoret muuttavat yleisesti joko omaan täysin itsenäiseen asuntoon tai Korentomäkeä kevyemmin tuettuihin avopuolen tukiasuntoihin, joita löytyy ympäri pääkaupunkiseutua ja joihin räätälöidään tilanteen vaatima tuki.

Arki meillä

Korentomäki on turvallinen ja rauhallinen koti, jossa jokaisella nuorella on yksilöllisesti rakennettu viikko-ohjelma. Omien huoneiden lisäksi nuorilla on käytössään olohuone, keittiö, wc:t, kodinhoitohuone pyykinpesukoneineen ja sauna sekä omakotitalon piha-alue mm. grillausmahdollisuuksineen. Korentomäessä ohjaaja valmistaa päivittäin ruokaa yhdessä nuorten kanssa.

Henkilökunta

Korentomäessä on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Korentomäen ohjaajat muodostavat moniammatillisen työryhmän, jolla on erityisosaamista sekä kokemusta avo-ja jälkihuollon lisäksi mm. sijaishuollon työstä, neuropsykiatrisesta valmennuksesta, päihde- ja mielenterveystyöstä. Ohjaajilla on myös laajaa osaamista monien harrastusten kautta, kuten joukkue- ja kamppailu-urheilusta, rullalautailusta ja musiikista.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Korentomäki päivystys 24/7
  p. 040 592 4291

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Korentotie 4B
  00730 Helsinki