YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Kiljavan Majakka

Kiljavan Majakka on 12-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö, joka palvelee ensisijaisesti 12–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Yksikkö sijaitsee Nurmijärvellä luonnon kauniilla Kiljavan nummella Kiljavan sairaalan miljöössä ja melkein Sääksjärven rannalla.

Yleisesittely

Kiljavan Majakassa tarjoamme ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa 12–17-vuotiaille lapsille. Majakka on 12-paikkainen turvallinen ja kannustava kasvuympäristö, jonka hoivasta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta hyötyvät erityisesti lapset, joilla on nuoriso- ja neuropsykiatrisia sekä kognitiivisia haasteita. Sijoituksen aikana työskentelyssämme on vahva panostus lapsen yksilöllisen huomioimisen lisäksi yhteisöllisyydessä ja itsenäistymistaitojen harjoittelussa. Tuemme lasten kehitystavoitteita ja ihmissuhteiden jatkumista tekemällä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa.

Toiminta-ajatus

Majakassa lapsi kohdataan ratkaisukeskeisin menetelmin ja autamme jokaista löytämään omat voimavaransa. Arjessa keskitymme positiivisten asioiden ja toivon vahvistamiseen. Avoin, välittävä ja rohkaiseva ilmapiirimme antaa tilaa kasvamiselle ja itsetunnon vahvistumiselle.

Arki meillä

Majakan arkeen kuuluu oleellisena osana läheisyys, huolenpito ja välittäminen. Kaksi nimettyä omaohjaajaa ovat pääasiallisesti vastuussa lapsen hoidosta ja kuntoutumisesta. Työskentelyn tavoitteena on luottamuksellinen ja korjaava ihmissuhde, joka eheyttää ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Arjen mielekkyyttä lisää aktiivinen ja toiminnallinen työote.

Koulunkäynti

Majakan pihapiirissä toimii Nurmijärven kunnan kaksi opetusryhmää. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimispolun varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lapsen kuntoutuessa hänellä on mahdollisuus osallistua lähikoulun tarjoamaan opetukseen. Helppojen kulkuyhteyksien päästä löytyy laaja valikoima toisen asteen oppilaitoksia.

Tilat ja ympäristö

Majakan sijainti kauniissa metsämaisemassa järven rannalla mahdollistaa monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Majakan tilat ovat pienkerrostalossa ja toimintaa on neljässä kerroksessa. Kaksi ylintä kerrosta toimivat asuinyksikköinä. Sisääntulokerroksessa sijaitsee toimistot, keittiö, ruokatila sekä lääkehuone ja alimmassa kerroksessa sijaitsevat sauna- ja harrastetilat. Majakan käytössä on viereisestä rivitalosta huoneisto, jossa voi harjoitella itsenäisen asumisen taitoja.

Harrastusmahdollisuudet

Majakassa tuemme lasten harrastustoimintaa aktiivisesti. Lasten omien harrastusten lisäksi Majakassa toimii viikoittaiset toiminnalliset teemaryhmät. Toiminnalla tuetaan lapsen osallisuutta ja hänen valmiuksiaan löytää itselle mielekäs harrastus myös Majakan ulkopuolelta.

Henkilökunta

Kiljavan Majakan työryhmä koostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Työryhmä on lisäkouluttautunut neuropsykiatriaan sekä nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Vastaava ohjaaja Ulappa
  Sari Sompajoki
  p. 050 556 7507

  Vastaava ohjaaja Aava
  Jarkko Strengell
  p. 040 653 2527

  Osasto Aava
  p. 050 557 4662
  Osasto Ulappa
  p. 050 328 4539

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Kiljavantie 539, F-rakennus
  05250 Kiljava (Nurmijärvi)
 • Kiljavan Majakka

  • Nuoriso- ja neuropsykiatriset haasteet
  • Kognitiiviset haasteet ja koulutyön tuki
  • Itsenäistymistyöskentely