YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Jussin kodit

Jussin Kodit on Haukiputaalla sijaitseva 6 + 7 paikkainen erityisyksikkö tytöille ja pojille, joka tarjoaa sijaishuollon palveluja haastavissa ja kriisitilanteissa oleville lastensuojelun asiakkaille.

Yleisesittely

Jussin kodit on Haukiputaalla sijaitseva lastensuojelun erityisyksikkö 13-17 -vuotiaille tytöille ja pojille. Jussin kodin toiminta-ajatus pohjautuu aikuisjohtoiseen, strukturoituun arkeen, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä normaaliin arkeen. Nuoret ja heidän perheensä kohdataan aidosti, yksilöllisesti ja avoimesti. 

Toiminta-ajatus

Jussin kodit tarjoaa aikuisjohtoisen, strukturoidun arjen, jossa nuoren on helppo pysähtyä. Jussin kotien toiminta perustuu selkeään päivärytmiin, jolla huolehditaan nuoren säännöllisestä vuorokausirytmistä ja jaksamisesta. Säännöllisyys luo turvallisuutta nuorelle sekä opettaa ottamaan vastuuta. Henkilökunta on ympärivuorokautisesti läsnä tukemassa ja ohjaamassa nuorta.

Yksikössä viedään kasvatukselliset tilanteet säännönmukaisesti loppuun asti siten, että nuorelle tarjoutuu pitkällä aikajänteellä mahdollisuus muutokseen. Nuorta ohjataan ja opastetaan pysähtymään omien asioiden äärelle ja häntä tuetaan arjen elämän taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä.

Nuoren kuntoutuminen perustuu pitkälle suunnitelmalliseen omaohjaajatyöskentelyyn, jota ohjaa nuoren kanssa tehty hoito- ja kasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon nuoren sijoitukseen johtaneet syyt ja sijoitukselle asetetut tavoitteet, joita kohti tehdyllä suunnitelmalla pyritään. Suunnitelmaa päivitetään viikoittain, jotta se vastaa nuoren tarpeita ja tukee kuntoutumista. Omaohjaajan tukena toimii viikoittain kokoontuva moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat, vastaava ohjaaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa päihdetyöntekijä ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Arki meillä

Jussin kotien kasvatustyö on yksilöllistä, tasa-arvoista, yhteisöllistä sekä asiakaslähtöistä. Nuorta ohjataan osalliseksi yhteiskuntaan arjenhallinnan ja vastuullisen käyttäytymiseen. Nuori käy peruskoulua tai opiskelee ammatillillisissa oppilaitoksissa. Tarvittaessa nuorelle järjestetään yksilöllinen arjen toiminta. Nuorta ohjataan vastuulliseen arjen hallintaan yhteisöllisten, kodinhoidollisten vastuiden kautta. Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Omaohjaaja käy viikottain nuoren kanssa keskusteluja sekä tekee yhdessä nuoren kanssa yksiköllisen viikko-ohjelman, joka tukee nuoren kuntoutumista.

 Perheitä tuetaan perhetyön menetelmin. Käytössä olevat perhetyönmenetelmät ovat muun muassa Lapset puheeksi -keskustelut ja neuvonpidot sekä perheinterventio. Perheisiin ollaan viikoittain yhteydessä. Nuoren lähtiessä ensimmäiselle kotijaksolle, pyritään yksiköstä tekemään kotikäynti. Vanhempia kannustetaan vierailemaan nuoren luona yksikössä.  Nuorten ohjauksesta ja turvallisuudesta vastaa yksikön riittävä ja koulutettu henkilökunta, joilla on lisäksi Mapa- ja Avekki-koulutus.

Nuorten kanssa työskentelymenetelminä on käytössä Art sekä päihdetyö.

Koulunkäynti

Yksikössä toimii Oulun kaupungin sivistystoimen alainen peruskoulun pienopetusryhmä, jossa työskentelee oma erityisopettaja ja koulunkäynninavustaja. Erityisopettaja osallistuu nuorten asiakassuunnitelmapalavereihin sekä kirjoittaa kuukausiraportteihin koulun käynnin osion. Opettaja on säännöllisesti vanhempiin yhteydessä nuorten koulunkäynnistä. Lisäksi vanhemmilla on mahdollista olla suoraan opettajaan yhteydessä nuoren koulunkäyntiin littyvissä asioissa.  

Jussin kotien läheisyydessä on Haukiputaan ammattikoulu sekä lukio. Oulun läheisyys tarjoaa monipuolisen mahdolisuuden ammatillisiin koulupaikkoihin, jotka ovat lyhyen bussimatkan päässä.
Haukiputaalla on useita eri pajavaihtoehtoja, mikäli nuorella ei ole koulupaikkaa.

Tilat ja ympäristö

Jussin kodit sijaitsee Haukiputaan Asemakylän omakotitaloalueella. Yksikköön kuuluu kolme erillistä rakennusta sekä koulutilat. 

Harrastusmahdollisuudet

Nuorten viikoittaiset harrastukset ja vapaa-ajan tekemiset suunnitellaan nuorten yhteisöpalaverissa yhdessä nuorten kanssa. Sijoituksen aikana nuorelle pyritään löytämään häntä itseään motivoiva harrastus, joka jatkuisi myös sijoituksen jälkeen. Yksikössä on oma harrastetila, josta löytyy pingis, biljardi, punttisali, nyrkkeilysäkki sekä musastudio. Oulun läheisyys tarjoaa monipuoliset harrastusmahdolisuudet.

Henkilökunta

Jussin kodeilla työskentelee sosiaali-, kasvatusalan ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kasvatustehtävissä toimivien ammattilaisten joukossa työskentelee miehiä ja naisia. Kasvatustyössä toimiva henkilökunta vastaa siitä, että, nuorilla on osaavat ja turvalliset aikuiset ympäri vuorokauden. Henkilökunnan tiimit ja työnohjaus toimivat säännöllisesti. Yksikön moniammatillinen tiimi tukee ja arvioi nuoren yksilöllistä ja tavoitteellista kuntoutumista sekä tukee omaohjaaja työskentelyä.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Jussin kodit 1
  p. 050 351 7682
  p. 050 505 4168

  Jussin kodit 2
  p. 044 780 0748

  Vastaava ohjaaja
  Jani Ukkola
  p. 040 660 8200
 • Osoite:
  Saarikankaantie 12-14
  90840 Haukipudas
 • Jussin kodit

  • Haastavat ja kriisitilanteissa olevat nuoret
  • Aikusjohtoinen, strukturoitu arki
  • Yksikössä toimiva perusopetusryhmä
  • Yksilöllisyys
  • Kokemus monikulttuurisesta työstä
  • Säännölliset ART-ryhmät