YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHenkilökunta

Järvituulenkoti

Järvituulenkoti tarjoaa laitosmuotoista perhekuntoutusta sekä tuettuja ja valvottuja vaihtoja ja tapaamisia

Yleisesittely

Järvituulenkodin perhekuntoutusyksikön palveluita ovat:

 • Laitosmuotoinen perhekuntoutus
 • Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Järvituulenkoti tarjoaa eripituisia arviointi- ja kuntoutusjaksoja. Yksikössä on neljä viihtyisää perheasuntoa rivitalossa. Perhekuntoutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun perhe tarvitsee vahvempaa tukea esimerkiksi vanhempien väsymyksen tai vanhemmuuden muiden haasteiden vuoksi lasten kanssa toimimiseen ja perheen arkeen. Ohjaajilla on vahva osaaminen työstä perheiden kanssa.  Kuntoutus soveltuu myös esimerkiksi nuorille ensisynnyttäjille. Asiakkuuteen voi saapua jo odotusaikana.

Perhekuntoutuksen lisäksi perhetukiyksikkö tekee kuntouttavaa työtä asiakkaan kotiin.

Toiminta-ajatus

Järvituulenkodin ympärivuorokautiset palvelut, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan riittävästi lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan yksilö- ja perhekohtaisesti. Työskentelymenetelmät valitaan yhdessä perheen kanssa. Koko perheen kanssa tehtävää työtä ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Työskentelemme koko verkoston kanssa, ja työskentelyyn perheiden kanssa voidaan liittää muita tarvittavia palveluita. Perheestä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä rooleja ja etsitään perheen omasta sosiaalisesta verkostosta perhettä tukevia voimavaroja. Järvituulenkodin palvelut ovat kokonaisvaltaista, kuntouttavaa ja asiakasta osallistavaa monella tasolla. Työotteemme on ratkaisukeskeinen. Osallistava raportointi, joka toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä lisää luottamuksellisuutta työskentelyprosesseja kohtaan. Asiakas osallistuu esille nostettavien asioiden kirjaamiseen yhdessä työntekijän kanssa.
Työskentelyssä perheiden kanssa on nimetty aina omaohjaajapari. Näin turvataan se, että lomakaudet yms. työntekijöiden poissaolot eivät vaaranna asiakkaalle kohdennetun palvelun laatua.

Arki meillä

Perheellä on käytössään väliaikaisena kotina oma asunto, jossa työskentelyä toteutetaan yksilö- ja perhekohtaisesti.  Perhe saa tukea ja ohjausta vanhempana toimiseen arjessa ohjaajien toimiessa kasvatuskumppaneina.  Työskentelymuodot suunnitellaan perhekohtaisesti, yhdessä asiakasperheen ja viranomaisten kanssa, yksilöllisten tarpeinen mukaisesti. Kullekin perheelle tehdään oma viikkosuunnitelma.

Koulunkäynti

Perhekuntoutuksessa asuvat lapset käyvät koulua lähialueen koulussa.

Tilat ja ympäristö

Järvituulenkoti sijaitsee Pohjois-Karjalassa ja osoitetietomme on salattu, jotta yksikkö voi toimia tarvittaessa turvapaikkana. Ympäristö tarjoaa ison pihapiirin sekä mukavat ulkoilumaastot lähialueella.  Lapsille löytyy monenlaista tekemistä eri ikäiset lapset huomioiden.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu sosionomeista, sairaanhoitajasta ja lähihoitajista. Ohjaajilla on ammatillisia täydennyskoulutuksia, kuten neuropsykiatrinen valmennus, päihdetyö ja perhetyön menetelmät. Familar Oy tarjoaa henkilökunnalle ajankohtaisia täydennyskoulutuksia vuosittain. Henkilökunnalla on säännöllinen työnohjaus.

 • Lisätietoja:

  Palvelupäällikkö
  Tiina Hakulinen
  p. 044 704 4333


 • Yhteystiedot:
  Ohjaajat
  p. 040 1371655

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi