YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Eemelin vastaanottokoti

Eemelin vastaanottokoti tarjoaa lyhyitä arviointi-, pysäytys-, kuntoutus- ja hoitojaksoja 0–17-vuotiaille lapsille. 7-paikkainen yksikkö sijaitsee Harjavallassa Lastensuojelulaitos Eemelin pihapiirissä.

Yleisesittely

Eemelin vastaanottokoti on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Lastensuojelulaitos Eemelin kanssa samassa pihapiirissä sijaitseva 7-paikkainen vastaanottokoti tarjoaa omana yksikkönään lyhyitä arviointi-, pysäytys-, kuntoutus- ja hoitojaksoja 0–17-vuotiaille lapsille. Vastaanottokodissa turvallisen aikuisen läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen hoidon päivystysluontoisestikin akuuteissa tilanteissa. Vastaanottokoti tarjoaa akuuteissa tilanteissa lapselle turvallisen ympäristön käsitellä vaikeitakin asioita. Lapset ja nuoret voidaan ottaa vastaan ympäri vuorokauden tunnin varoitusajalla.

Toiminta-ajatus

Jakson kuntoutuksellinen sisältö ja omaohjaajatyöskentely mukautetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuemme lapsen myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita, sekä teemme tiivistä yhteistyötä lapsen perheen sekä muiden verkostojen kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus perheterapiaan ja kotiutumisen tukena aloitetaan perhetyöskentely jo vastaanottokodilla. Eemelin vastaanottokodilla arkea ohjaa kuntoutuksellinen ja voimavarakeskeinen työote ja toiminnan keskiössä on lapsi ja hänen läheisensä.

Arki meillä

Meillä arki perustuu säännölliseen ja turvalliseen päivärytmiin ja intensiiviseen omaohjaaja-työskentelyyn. Arjen toimintoihin kuuluu erittäin tiivis työskentely lapsen ja perheen kanssa, jotta heidän tilanteensa saataisiin mahdollisimman pian selvitettyä, arvioitua ja rauhoitettua. Jokaisen asiakkaan kuntoutusprosessia suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan myös kuntoutustyöryhmässä (omaohjaajat, yksikön johtaja ja kuntoutussuunnittelija). Hoito- ja kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan palvelun keston mukaan kahden viikon–kahden kuukauden välein.

Koulunkäynti

Kun lapsi on sijoitettu meidän vastaanottokodillemme, hän käy koulua Lastensuojelulaitos Eemelissä sijaitsevassa Harjavallan koulutoimen alaisessa pienluokassa.

Tilat ja ympäristö

Eemelin vastaanottokoti on rakennettu vastaanottotoimintaan. Tilat ovat turvalliset ja juuri tähän toimintaan suunniteltu. Vastaanottokodilla on lasten omien huoneiden lisäksi avarat ja viihtyisät oleskelutilat. Akuutteja tilanteita varten Eemelin vastaanottokodilla on tulo-osasto, jonne lapsi voi tulla kaikessa rauhassa muiden lasten häiritsemättä, ja näin myöskään muiden lasten arki ei häiriinny. Kun lapsi itse on siihen valmis, voi hän siirtyä tulo-osastolta muiden lasten pariin.

Harrastusmahdollisuudet

Harjavalta tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. Eemelin vastaanottokodin välittömästä läheisyydestä löytyvät monitoimihalli, uimahalli, jäähalli, Honkalan urheilukentät, laskettelukeskus sekä keilahalli. Näiden lisäksi vastaanottokodin käytössä ovat myös Lastensuojelulaitos Eemelin liikuntasali, askartelutila, kerhohuone ja iso piha, jotka mahdollistavat monenlaista toimintaa ympäri vuoden.

Henkilökunta

Moniammatilliset osaajat. Eemelin vastaanottokodin moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista.

Vakituinen henkilökuntamme on koulutettu lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriseen hoitotyöhön (5 op), videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) sekä ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin menetelmiin kuten esim. voimauttava valokuva, sekä eläinavusteinen valmennus. Lisäksi voimme tarjota perheelle perheterapiaa.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Ohjaajat p. 044 533 8028
 • Osoite:
  Päivölänkatu 2
  29200 Harjavalta
 • Eemelin vastaanottokoti

  • Kriisihoitoa ja akuutteihin tilanteisiin vastaamista
  • Päivystysluontoiset ja akuutit hoitojaksot
  • Arviointijaksot
  • Kuntoutusjaksot
  • Pysäytysjaksot