YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Eemeli

Eemeli tarjoaa turvallisen kodin sekä monipuolista hoitoa ja kasvatusta 10–17-vuotiaille lapsille 7-paikkaisessa erityisyksikössä. 

Yleisesittely

Eemeli tarjoaa turvallisen kodin sekä monipuolista hoitoa, kuntoutusta ja kasvatusta 10–17-vuotiaille lapsille. Eemelissä on yhteensä 7 paikkaa. Eemeli on vahvasti resursoitu erityisyksikkö, jonka erityisosaamisalueena ovat psyykkisesti oirehtivien ja traumatisoituneiden lasten hoito, kuntoutus ja kasvatus. Eemelillä on pitkä kokemus ja vahva erityisosaaminen mm. traumatisoituneiden, masentuneiden, itsetuhoisten sekä syömishäiriöisten lasten kanssa työskentelyyn.

Toiminta-ajatus

Eemelissä lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus perustuvat yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Työskentely lasten kanssa pohjautuu voimavarakeskeiseen ja kuntoutukselliseen työskentelyotteeseen. Isona osana lapsen kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, lasten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä.  Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen.

Arki meillä

Arjen perustana ovat säännöllinen ja turvallinen päivärytmi sekä koulunkäynnin turvaaminen.  Eemelissä lapsia ja nuoria ohjataan ja kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Meillä arkeen kuuluu myös toiminnallisuus, jota käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä. Toiminnallisuuden kautta voidaan vahvistaa lasten kykyjä yhdessä tekemiseen ja olemiseen ja vuorovaikutuksen opetteluun.

Koulunkäynti

Perusopetus. Useimmiten laitoksessa asuva lapsi ei pysty suorittamaan kouluansa normaalisti ja siksi Eemelissä toimiikin Harjavallan koulutoimen alainen pienryhmä, jossa on kaksi opettajaa ja koulukäynninohjaajia. Eemelin pienryhmässä opetus on luokkiin sitoutumatonta ja lapset käyvät kouluaan omien yksilöllisten opetussuunnitelmiensa mukaisesti.  Pyrkimyksenä on kuitenkin mahdollisuuksien ja kehityksen mukaan integroida lapset ainakin osittain Harjavallan keskustan koulun ryhmiin. Osa Eemelissä asuvista lapsista kykenee heti käymään koulunsa Harjavallan keskustan koulussa.

Toisen asteen opetus. Meiltä Eemelistä on hyvät yhteydet myös ammatillisiin opintoihin. Toiminta-alueellamme esim. Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu järjestää toisen asteen ammatillista perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Toimipaikkoja on mm. Harjavallassa, Kokemäellä ja Ulvilassa.  Toinen vaihtoehto toisen asteen opintoihin mahdollistuu Länsirannikon Koulutus Oy:n WinNovan kautta, joka kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

 Matkustaminen opintoihin ei ole ongelma, sillä bussi kulkee suoraan yksikön portilta.

Tilat ja ympäristö

Eemelissä on lasten omien huoneiden lisäksi viihtyisät oleskelutilat. Pyrimme pitämään asuinyksikön mahdollisimman kodinomaisena. Lisäksi Eemelissä on yhteinen iso kerho- ja harrastushuone, liikuntasali, sekä suuri piha-alue, jotka mahdollistavat monenlaisen toiminnan. Eemeli sijaitsee Harjavallassa keskeisellä paikalla, josta on hyvät kulkuyhteydet kaikkialle.

Harrastusmahdollisuudet

Harjavalta tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. Eemelin välittömästä läheisyydestä löytyvät monitoimihalli, uimahalli, jäähalli, Honkalan urheilukentät, laskettelukeskus sekä keilahalli. Näiden lisäksi Eemelin oma liikuntasali, askartelutila, kerhohuone ja iso piha mahdollistavat monenlaista toimintaa ympäri vuoden.

Henkilökunta

Moniammatilliset osaajat. Erityisosaamisena Lastensuojelulaitos Eemelissä on lasten ja nuorten mielenterveystyö/psykiatrinen osaaminen, neuropsykiatrinen valmentaminen ja vuorovaikutuksen ohjaus. Meidän moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, fysioterapeutti, psykoterapeutti, sekä lähihoitajia.

Vahvaa lisäkoulutusta. Vakituinen henkilökuntamme on koulutettu lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriseen hoitotyöhön (5 op), videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) sekä ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin menetelmiin kuten esim. voimauttava valokuva, eläinavusteinen valmennus, sekä SomeBody -valmennus.


FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Ohjaajat
  p. 044 574 6363

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Satakunnantie 93
  29200 Harjavalta
 • Eemeli

  • Lastensuojelun moniosaaja jo vuodesta 2003
  • Pitkä kokemus ja vahva erityisosaaminen
  • Yksilöllistä hoitoa
  • Perhetyön ja vuorovaikutuksen kautta onnistumisiin
  • Moniammatilliset osaajat